Chulalongkorn University

ติดตั้งมู่ลี่และฟิลม์ฟ้าในห้องทดลองและวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เลือกใช้มู่ลี่สีม่วงเพื่อให้เข้ากับสีเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินภายใน ทำให้บรรยากาศภายในห้องทดลอนั้นดูสดใสและผ่อนคลาย เทคนิคการเลือกสีเช่นนี้สามารถช่วยในด้านอารมณ์ของผู้ทำงานวิจัยที่ทำงานภายใต้เครียดสูงให้รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น อีกทั้งได้ติดฟิลม์ฝ้าเข้าไปเพื่อพรางสายตาจากภายนอก และเพื่อเพิ่ม

โครงการ

ห้องวิจัยจุฬาลงการณ์มหาวิทยลัย

ห้องทดลองและวิจัย อาคารตั้งอยู่ที่คณะทันตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่เรา

หน้าที่

ติดตั้งมู่ลี่เพื่อลดแสงจ้าจากอาคารสูงและความร้อนจากภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้งฟิลม์ฝ้าเพื่อพรางตาจากคนภายนอกห้อง ทำให้ผู้ทำวิจัยในห้องรู้สึกเป็นส่วนตัวและมีสมาธิกับการทำงานมากขึ้น

การตกแต่ง

ตกแต่ง

  • มู่ลี่อลูมิเนียม
  • ฟิลม์ฝ้า